Rotary Club Tienen: het Verleden - Heden - Toekomst !

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon. Leden van de Rotary willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. 

Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.Ook onze club is actief in het opzetten van projecten om geld in te zamelen en daarmee sociale doelen te financieren in onze eigen gemeenschap, maar ook ver daarbuiten.

Welkom in de Tiense Suikerstad en Rotary club Tienen !

Het huidige gemeentewapen is gebaseerd op zegels van de stad Tienen uit de late 14e eeuw, die twee schapen als schildhouders van een schild in lazuur doorsneden met een dwarsbalk van zilver toonde